Bevidsthedens guldåre

Vores grundtilstand er ren bevidsthed.
Ren bevidsthed er vores åndelige essens.
Bevidstheden er uendelig og ubegrænset, når jeg dyrker den.
Altså flytter mig fra gøren til væren.

Egenskaber

Bevidsthedens egenskaber er:
Ren glæde
Enkelthed
Ren Viden
Uendelig stilhed
Fuldkommen ligevægt
Nærvær
Lyksalighed
Bevidstheden er hvad du mærker, ser eller forestiller dig.
Bevidstheden har INTET med strategi og analytisk tilgang til dagens begivenheder at gøre.

At mærke det smukke

Bevidstheden er der, hvor du selv ser/mærker det smukke i alt, det gode bag facaden hos ALLE.
Bevidsthedens felt lader tingene ske, uden mentalt at have behov for at dømme det, der foregår.
Du ser/mærker forbindelsen, at vil ALLE er forbundet i et guddommeligt netværk, helt uafhængig af race og religion etc.

Samhørighed

Du er i stand til at nyde samhørighed med ALT og ALLE.
Bevidsthedens sande essens er dit sande væsen, som er frygtløs, respekterer ALLE mennesker inkl. dig selv og oplever ligeværdigheden med ALLE mennesker, fordi du hviler i den betingelsesløse kærlighed.

Med kærlig taknemmelighed

Hanne