Spiritisten

Der kom en faktura.
Den gav anledning til refleksion.
Ikke fordi den var stor – altså beløbet der skulle betales.
Troede blot domænet tilhørte min tidligere klinik.
Ved nærmere gennemgang så jeg navnet: ”Spiritisten.dk”.
Et domænenavn jeg købte lidt i sjov i begyndelsen af nullerne.
Jeg talte dengang med en, der er kyndig ud i hjemmesider, og vi diskuterede netop domænenavne.

Patienten skal ha` kontakt til spiritisten

Jeg fortalte om min tid som offentlig ansat  diætist – vi lavede sjov og jeg kom i tanke om, at der jævnligt i 80èrne stod:  ”patienten skal have kontakt til spiritisten” i journalerne.
Selvfølgelig opfattede jeg det som en såkaldt slåfejl.
I dag sidder jeg tilbagelænet og mærker, om der i virkeligheden var tale om noget andet.
Måske var overlægen mere visionær end umiddelbart forventet.
Måske var det sekretæren, der var det, fordi hun hørte noget andet end det, der blev sagt på det bånd, hun skrev efter.
Den gang var det spirituelle ikke noget, som jeg beskæftigede mig særlig meget med.
Havde dog anvendt visualisering som en fantastisk metode forud for at skulle holde foredrag.
Forbandt det dog slet ikke dengang med det spirituelle.
Ej heller selv om bogen hed: ”Seeing with your minds eye”.

En helhed der rummer nøglen til alt

Summa summarum her er jeg i dag med begge ben dybt og solidt plantet og med dybe rødder i helheden.
Den helhed der rummer nøglen til alt det, som vi selv er i stand til, når vi vil det.
Der hvor lyset er lysere.
Der hvor tilliden er større.
Der hvor den betingelses løse kærlighed hersker.
Der hvor harmonien har sit domæne.
Der hvor sandheden overtager.
Der hvor tilgivelsen naturligt har sit udspring.
Der hvor jeg henrykkes over livets udfoldelse.
Der hvor taknemligheden regerer.
Der hvor nærvær er i fokus.
Der hvor overgivelsen til udfoldelsen af livet finder sted.

Embrace your feelings

Jeg er dybt taknemlig for at jeg, som udgangspunkt altid ser det bedste i andre.
Der er ALTID en årsag til begivenhedernes gang.
Det begynder ALTID hos dig selv.
It`s all about your feelings –
face them –
embrace them
see what hides behind –
get along with it.
Release yourself.

Jeg ønsker for dig hvad du ønsker for dig fra dybet I mit hjerte

Med kærlig taknemlighed.

Hanne Svendsen